Nakakakuha ng maraming atensiyon ang Chinese makeup artist na si @sakuralusi sa kanyang transformation videos kung saan pinabata niya ang kanyang lolo sa pamamagitan ng anime-inspired characters.

Ang lolo ni @sakuralusi ay 66 anyos subalit sa pamamagitan ng galing ng kanyang apo sa pag-makeup, nagagawa niya gawing mukhang bata ang matanda.

Sinabi ni @sakuralusi na nakailang videos na rin siya kanyang ipinapakita sa isang social media platform kung saan nagagawa niyang makopya ang itsura ng iba’t ibang anime character.

Subalit, marami ang humanga sa kanya nang simulan niyang gawing model ang kanyang lolo.